Kamperzeedijk

Protestants Christelijke Peuterspeelgroep Dikkertje Dap
Oostermaat 2a
8281 RB Genemuiden (Kamperzeedijk)
Telefoonnummer (06) 33 38 50 48
Aanspreekpunt: Ria v.d. Kolk (psgkamperzeedijk@kdc-zwartewaterland.nl)

Geopende dagdelen: dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend.
Dinsdag en donderdag van 08.30-12.00 uur en woensdag van 08.45-12.15 uur.

Buitenschoolse opvang Kamperzeedijk
Oostermaat 2a
8281 RB Genemuiden

Voor informatie, mogelijkheden en contact:                                               

Centraal Bureau SKZ
administratie@kdc-zwartewaterland.nl
tel. 038-3869844