Opvangvormen

Wij bieden diverse mogelijkheden voor afname van kinderopvang, namelijk 52 weken opvang, 46 weken opvang, 40 weken opvang, verlengde dagdelen en flexibele opvang. Meer informatie vindt u hieronder. Tevens bieden wij in Genemuiden en Hasselt christelijke dagopvang en in Hasselt kunt u gebruik maken van christelijke buitenschoolse opvang van SKZ.

Diverse opvangmogelijkheden op een rijtje:

 1. Flexibele opvang voor KDV 

Wat verstaan wij onder flexibele opvang?

Flexibele opvang is opvang op maat. Dat wil zeggen dat de opvangdagen en de opvangtijden afgestemd zijn op uw specifieke wensen. Wij werken niet volgens het ‘uurtje-factuurtje-systeem’. Wat zijn wel flexibele opvangmogelijkheden:

 • Opvang op basis van verschillende dagen of dagdelen per week
 • Opvang op basis van een wisselend aantal dagen/ dagdelen per week
 • Opvang op basis van wisselende breng- en haaltijden (zie hierna de mogelijkheden) 

Wat zijn de aanvullende voorwaarden voor KDV (F10a)?

 • Voor KDV is de minimale afname 4 dagdelen per 4 weken (dit komt neer op gemiddeld 1 dagdeel (5,5 uur) per week).
 • U ontvangt in de voorafgaande maand een standaardfactuur van het vaste aantal uren dat u afneemt (minimaal dus 1 dagdeel per week).
 • Voor de dagdelen die u extra afneemt, ontvangt u aan het einde van de betreffende maand een factuur.
 • De gewenste dagdelen dient u vóór de 15e van de voorafgaande maand kenbaar te maken. Bijv. vóór 15 mei geeft u door op welke dagen u opvang wenst voor uw kind in de maand juni. U bent dan gegarandeerd van een plek voor uw kind(eren). De roosters van de groepen worden na de 15e van de maand vastgesteld op basis van de aangevraagde opvang. Als uw opvangaanvraag na de 15e van de maand door ons wordt ontvangen, bent u niet gegarandeerd van een plek. Plaatsing is dan alleen mogelijk mits er ruimte is op de groep.
 • Alleen schriftelijk via e-mail (of het ouderportaal) ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.
 • Flexibele opvang kan alleen worden afgenomen in combinatie met een 52 wekencontract.
 • Wanneer blijkt dat in de aanvraag voor flexibele opvang een vast patroon is gekomen(= 3 maanden dezelfde opvangdag(del)en), dan wordt met u overlegd over structurele opvang voor deze dagdelen.
 • Is er flexibele opvang aangevraagd en wordt er onverhoopt geen gebruik van gemaakt, dan dient dit minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld anders worden de kosten van het aangevraagde dagdeel in rekening gebracht. Afmelden telefonisch bij de locatie en per mail bij de administratie.
 1. 40 weken opvang voor KDV en BSO

Binnen deze contractvorm wordt er in de basisschoolvakantieweken geen gebruik gemaakt van de opvang. De vakantieweken zijn gekoppeld aan de schoolvakanties van regio Noord en worden jaarlijks door SKZ vastgesteld. In totaal gaat het om 11 vakantieweken (1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie, 1 week meivakantie en 6 weken zomervakantie). Daarbij komen nog 5 losse dagen (rondom Pasen, Hemelvaart en Pinksteren).

 1. 46 weken opvang voor KDV

Binnen deze contractvorm maakt uw kind 6 weken per kalenderjaar geen gebruik van de opvang. Bij deze contractvorm hoeven de vakantieweken niet gekoppeld te worden aan de basisschoolvakanties. Wel dienen de vakantieweken per hele week opgenomen te worden. Ouders dienen dit uiterlijk voor de 15e van de voorafgaande maand schriftelijk  via e-mail (of ouderportaal) in te dienen. Weken die achteraf gemeld worden tellen niet mee als een opgenomen week.

 1. 46 weken opvang voor BSO

Binnen deze contractvorm maakt uw kind 6 vakantieweken per kalenderjaar geen gebruik van de vakantieopvang. Bij deze contractvorm worden de vakantieweken die opgenomen worden wel gekoppeld aan de basisschoolvakanties. Ook dienen de vakantieweken per hele week opgenomen te worden. Ouders dienen dit uiterlijk voor de 15e van de voorafgaande maand schriftelijk via e-mail (of ouderportaal) in te dienen.

 1. Om de week opvang voor KDV

Binnen deze contractvorm wordt er om de week opvang afgenomen, Uw kind komt bijv. in de even weken wel en in de on-even weken niet. U betaalt dus 26 weken opvang per jaar bij een 52 weken contract. En u betaalt dus 20 weken opvang bij een 40 weken contract.  Om de week opvang kan alleen worden afgenomen in combinatie met een 40 wekencontract of een 52 wekencontract.

 1. Om de week opvang voor BSO

Binnen deze contractvorm wordt er om de week opvang afgenomen, Uw kind komt bijv. in de even weken wel en in de on-even weken niet. U betaalt dus 26 weken opvang per jaar bij een 52 weken contract.   En u betaalt dus 20 (school)weken bij een 40 weken contract.  Om de week opvang kan alleen worden afgenomen in combinatie met een 40 wekencontract of een 52 wekencontract.

 1. Vakantie opvang voor BSO

Bij deze contractvorm neemt u alleen opvang af in de schoolvakanties. U heeft de keuze tussen een 6 vakantiewekencontract per jaar, of een 12 vakantiewekencontract per jaar.

 1. Structureel verlengd dagdeel voor KDV

Wij bieden de mogelijkheid om een dagdeel (ochtend of middag) structureel te verlengen met 2,5 uur tegen het hoogste uurtarief. Voor de ochtend geldt dan, dat u uw kind vanaf 10.00 uur kunt brengen. Voor de middag geldt dat u uw kind vóór 15.30 uur dient op te halen. Voor incidentele afname van een verlengd dagdeel kunt u een extra urenkaart aanschaffen, tegen het hoogste uurtarief.

 1. Structureel één uur extra afnemen voor KDV

Wij bieden bij het KDV de mogelijkheid om een dagdeel (ochtend of middag) structureel te verlengen met 1 uur tegen het hoogste uurtarief. Voor de ochtend geldt dan, dat u uw kind om 11.30 uur kunt brengen. Voor de middag geldt dat u uw kind vóór 14.00 uur dient op te halen. Voor incidentele afname van een uur kunt u een extra urenkaart aanschaffen, tegen het hoogste uurtarief.

 1. Verruiming openingstijden op aanvraag voor KDV en BSO

  Onze KDV locaties zijn standaard geopend van 07.30 uur tot 18.00 uur. Op aanvraag zijn de locaties geopend vanaf 07.00 uur en tot 18.30 uur. Onze BSO locaties zijn standaard geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur. De mogelijkheid voor verruimde openingstijden voor onze BSO locaties is dus alleen van toepassing voor het eerste half uur (vanaf 7.00 uur).

U kunt uw kind aanmelden om structureel gebruik te maken van het eerste en/of laatste extra half uur van de dag, maar wij bieden ook de optie om hier incidenteel gebruik van te maken. In het laatste geval dienen ouders dit schriftelijk aan te vragen vóór de 15e van de voorafgaande maand.

Wanneer u structureel gebruik wenst te maken van onze verruimde openingstijden, dan betaalt u voor dit halve uur 50% van het hoogste uurtarief (kdv of bso tarief).  Brengt u uw kind bv. om 07.20 uur of haalt u uw kind bv. om 18.10 uur, dan rekenen wij dit ook onder verruimde openingstijden en betaalt u hiervoor dus 50% van het hoogste uurtarief. U zult hiervoor dan ook een contract af moeten sluiten, of het wordt extra gefactureerd als u hiervan incidenteel gebruik maakt (mits van tevoren aangevraagd).

Brengt u uw kind om 07.00 uur en haalt u uw kind om 16.00 uur, dan betaalt u nog steeds het normale dagtarief en daarnaast het halve uur voor verruimde openingstijden. Deze uren kunnen niet met elkaar gecompenseerd worden. Hetzelfde geldt voor de middag: brengt u uw kind om 09.00 uur en haalt u uw kind om 18.25 uur, dan betaalt u het normale dagtarief en daarnaast het halve uur voor verruimde openingstijden.

 1. Extra urenkaart voor KDV en BSO

Door de aanschaf van een extra urenkaart, is een ouder in staat om incidenteel losse uren af te nemen, tegen het hoogste uurtarief. Een extra urenkaart vertegenwoordigt zes uren. Er kunnen alleen hele uren afgenomen worden. De gebruikte tijd wordt naar boven afgerond. Er kunnen niet meer dan drie extra uren per dag afgenomen worden. Bij 4 of meer uren wordt een extra dagdeel gerekend. Voor KDV en BSO geldt dat de ouders een opvangcontract voor betreffend kind moeten hebben afgesloten met een minimale afname van gemiddeld 1 dagdeel per week. Afnemen van extra uren kan alleen indien de groepsbezetting het toelaat. De vooraf, bij de pedagogisch medewerkster of via de mail aangevraagde, extra uren worden van de extra urenkaart afgestreept.

Een extra urenkaart hoeft niet gekoppeld te worden aan een dagdeel. maar kan ook plaatsvinden op een dag waarop uw kind normaal niet van opvang gebruikt maakt.

De pedagogisch medewerksters op de groep beheren de extra urenkaart op locatie. Ouders en de aanwezige pedagogisch medewerkster zetten bij elk verbruikt uur een paraaf en de datum wordt genoteerd. Ook worden de verbruikte uren bijgehouden bij de administratie.

De extra urenkaart is een kind-gebonden kaart. Betaling van de extra urenkaart gaat als volgt: de ouder geeft aan één of meerdere extra uren af te willen nemen en dient dus een extra urenkaart aan te schaffen. Dit wordt door de PM’ers of de administratie genoteerd. Deze extra urenkaart staat eenmalig apart op de factuur vermeld, terwijl deze zes uren in de praktijk in stukjes wordt afgenomen. Op deze manier kan de ouder wel een tegemoetkoming van de belastingdienst krijgen.

Voor niet gebruikte extra uren vindt geen terugbetaling plaats. Overgebleven KDV-uren mogen meegenomen worden naar de BSO.

 1. Ruilbeleid voor KDV en BSO

U heeft de mogelijkheid om te ruilen binnen 1 maand. Ruilen van dagen of dagdelen kunt u aanvragen binnen 1 maand voor of na de contractuele opvangdag. Wij hanteren geen maximum aantal ruilingen per jaar. U kunt ook een ruildag aanvragen als u uw kind op zijn/ haar contractuele opvangdag niet heeft kunnen brengen omdat uw kind ziek was. Ruilen kan alleen mits de groepsbezetting dit toelaat.

 1. Combinatie contracten voor KDV en BSO

Het is mogelijk om een combinatie contract af te nemen, bijvoorbeeld voor de maandag kiest u een ‘46 wekencontract’ en voor de vrijdag een ‘52 weken opvang om de week contract’. Of u kiest een 52 wekencontract voor de dinsdag (vaste dag) en daarnaast heeft u flex contract voor de wisselende opvang.

Wilt u meer informatie over onze (flexibele) mogelijkheden? Neem dan contact op met het centraal bureau SKZ 038-3869844.

KDV
BSO (VSO/NSO)
TSO (tussenschoolse opvang/ overblijf)
PSZ
Peuterfit, kleuterfit en fitkids