Tarieven

Voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang) en peuterspeelgroep-opvang betaalt u een bruto bedrag per maand. Deze vormen van opvang vallen onder de Wet Kinderopvang. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan ontvangt u een gedeelte van de bruto kosten terug van de belastingdienst.

Prijslijst KOV 2016

prijslijst-kov-2017

Prijslijst BSO 2016

prijslijst-bso-2017

PrijslijstBSO Genemuiden 2016

prijslijst-bso-genemuiden-2017

Prijslijst BSO Hasselt 2016

prijslijst-bso-hasselt-2017

Kinderopvang toeslag tabel 2016

kinderopvangtoeslagtabel-2017

Bijlage prijslijsten kdv en bso 2016

Tabel ouderbijdrage subsidieplaats PSG

brief behorend bij inschrijfformulier peuterspeellocatie per 1-1-2016

De tarieven zijn inclusief eten, drinken en eventueel luiers. SKZ berekent geen inschrijfkosten voor kinderopvang op buitenschoolse opvang.

De tarieven voor tussenschoolse opvang (TSO) kunt u aanvragen bij de school waarop uw kind zit. Hier kunt u uw zoon of dochter ook aanmelden. Inschrijfformulieren treft u aan onder kopje ‘formulieren’. Verdere informatie onder kopje ‘opvangvormen’.

Via de pagina Berekenen kinderopvangtoeslag  kunt u een proefberekening maken van uw persoonlijke netto kosten.

Op de VVE-peuterspeelgroepen betaalt u een vast tarief per maand. Deze vorm van opvang valt ook onder de Wet Kinderopvang. De VVE-peuterspeelgroep wordt gesubsidieerd door het Rijk, via de wet Onderwijs en Achterstanden Beleid.

 Registratienummers