Christelijke opvang

Tevens bieden wij in Genemuiden en Hasselt christelijke dagopvang en in Hasselt kunt u gebruik maken van christelijke buitenschoolse opvang van SKZ.

Van de zes peuterspeelgroepen zijn er ook christelijke, dan wel reformatorische peuterspeelgroepen bij. De kern van de christelijke peuterspeelgroep is dat de vorming en begeleiding van de kinderen vanuit de christelijke waarden en normen gebeurt. Aan de christelijke feestdagen zal expliciet aandacht worden geschonken. U kunt per kern bekijken welke identiteit, dan wel neutraliteit deze psg-locatie heeft.