Flexibele opvang

Wat verstaan wij onder flexibele opvang?

Wij bieden diverse mogelijkheden voor afname van kinderopvang, namelijk 52 weken opvang, 46 weken opvang, 40 weken opvang, verlengde dagdelen en flexibele opvang.

Flexibele opvang is opvang op maat. Dat wil zeggen dat de opvangdagen en de opvangtijden afgestemd zijn op uw specifieke wensen. Wij werken niet volgens het ‘uurtje-factuurtje-systeem’. Wat zijn wel flexibele opvangmogelijkheden:

  • Opvang op basis van verschillende dagen of dagdelen per week
  • Opvang op basis van een wisselend aantal dagen/ dagdelen per week
  • Opvang op basis van wisselende breng- en haaltijden

 

De kosten voor de opvang zijn afhankelijk van onze uurtarieven, het aantal uren dat u afneemt en de hoogte van uw inkomen. Voor onze uurtarieven verwijzen wij u naar onze tarievenlijsten.

Wilt u meer informatie over onze (flexibele) mogelijkheden of wilt u opvang op maat? Neem dan contact op met het centraal bureau SKZ 038-3869844.