Formulieren

Inschrijven of een wijziging doorgeven doet u via een van de volgende formulieren:

 

Inschrijfformulieren:

 

Mutatieformulieren:

 

Peuterfit, kleuterfit, fitkids:

 

Overige formulieren:

Bent u klant bij ons? Dan kunt u klachten, suggesties en complimentjes aan ons doorgeven door middel van dit document verbeterformulier.

Drie maanden na plaatsing vragen wij u een evaluatieformulier in te vullen, omdat wij het belangrijk vinden om het met ouders te hebben over de bevindingen tot dusver.

Wanneer u stopt met het afnemen van kinderopvang bij SKZ, dan lezen wij graag hoe u de opvang bij ons ervaren heeft. Hiervoor ontvangen wij graag het ingevulde groepsevaluatieformulier van u retour (let op: dit is geen opzegformulier).

Als uw kind bij ons wordt opgevangen en u wilt ons bepaalde medicijnen laten toedienen, dan verzoeken wij u om het medicijnenformulier in te vullen. U kunt dit downloaden, invullen en bij de groep inleveren. Vergeet u niet uw handtekening te zetten. Wij verwijzen hierbij naar ons beleid omtrent medicijngebruik en medische handelingen.

Informatiepakket:

Wilt u graag een informatiepakket van SKZ ontvangen?
Als u een  e-mail stuurt naar info@kdc-zwartewaterland.nl onder vermelding van uw locatie, verzenden wij u graag het informatie-pakket van de vestiging bij u in de buurt.