Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen.

Onze uitgangspunten voor het pedagogisch beleid zijn de vier competenties genoemd in de Wet Kinderopvang:
1. Emotionele veiligheid
Het kinderdagcentrum streeft naar het creëren van een warm, veilig en vertrouwd klimaat, waar kinderen zich geborgen kunnen voelen.

2. Persoonlijke competentie
Het kinderdagcentrum geeft ruimte aan een ontwikkeling in eigen tempo en houdt rekening met de individuele behoefte van een kind, volgt de ontwikkelingen van een kind.

3. Sociale competentie
Het kinderdagcentrum stimuleert de interactie tussen leeftijdgenoten, bevordert het deelnemen aan de groepsgebeurtenissen en biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties.

4. Overdracht van normen en waarden
Het kinderdagcentrum biedt mogelijkheden tot socialisatie door de omgang met volwassenen en andere kinderen op beide niveaus. Er is sprake van een voortdurende uitwisseling van waarden en normen in communicatie en interactie.

Vanuit dit richtinggevende kader is per opvangsoort een pedagogisch werkplan gemaakt. Zowel medewerkers als ouders zijn in dit proces betrokken.
Informatie over het pedagogisch beleid is op te vragen bij het locatiehoofd.

Pedagogisch medewerkers

SKZ werkt vanzelfsprekend met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Zij zijn zeer betrokken bij de kinderen en creëren een sfeer van warmte en gezelligheid. Daardoor zal uw kind zich vrijwel direct thuis voelen.
Vooral voor de jongste kinderen op het kinderdagverblijf staan rust en regelmaat voorop. Uiteraard wordt hierbij het eigen ritme van ieder kind niet uit het oog verloren. In een veilige en toch uitdagende omgeving is er volop gelegenheid voor uw kind om in contact te komen met leeftijdsgenootjes, deel te nemen aan activiteiten en zich te ontwikkelen.

Lees meer.

Open deuren beleid

SKZ werkt met een zogenaamd open deuren beleid. Lees hier wat dat inhoudt.