Peuterspeelgroep

Peuters kunnen vanaf ongeveer 2,5 jaar een van onze VVE-peuterspeelgroepen (Voor- en Vroegschoolse Educatie) bezoeken. De definitieve plaatsing hangt af van de eventuele wachtlijst. Zij leren andere kinderen en volwassenen kennen, nieuw speelmateriaal ontdekken en worden in hun (taal-)ontwikkeling gestimuleerd.

SKZ heeft zes locaties voor VVE peuterspeelgroepen in Zwartewaterland. Op deze peuterspeelgroepen wordt gewerkt met de VVE-programma’s Piramide methode of met Doe mee met Bas. Door middel van het werken met deze educatieve programma’s helpen we kinderen zich voor te bereiden op de basisschool, zodat zij hier op 4-jarige leeftijd een goede start kunnen maken.

Van de zes locaties zijn er ook christelijke, dan wel reformatorische psz-en bij. De kern van de christelijke peuterspeelgroep is dat de vorming en begeleiding van de kinderen vanuit de christelijke waarden en normen gebeurt. Aan de christelijke feestdagen zal expliciet aandacht worden geschonken. U kunt per kern bekijken welke identiteit, dan wel neutraliteit deze psg-locatie heeft.

De VVE-peuterspeelgroepen zijn 40 weken per jaar geopend (niet in schoolvakanties). Aanmelding is mogelijk vanaf 1,5 jaar. Bij tijdige aanmelding worden de kinderen op leeftijd geplaatst.

Om de VVE programma’s goed in te kunnen vullen, kunt u uw kind alleen voor minimaal twee ochtenden per week inschrijven. Het is daarnaast ook mogelijk hier een extra dagdeel aan toe te voegen. Informatie over mogelijkheden & tarieven kunt u hieronder lezen of opvragen bij de administratie van het centraal bureau of het aanspreekpunt van betreffende peuterspeelgroep.

De kosten van peuterspeelgroep zijn inkomensafhankelijk. In de tabel behorend bij het inschrijfformulier kunt u een inschatting maken van de kosten. Voor meer informatie adviseren wij u bij één van de gewenste locaties langs te gaan.