Peuterspeelgroep

Peuters kunnen vanaf ongeveer 2,5 jaar een van onze VVE-peuterspeelgroepen (Voor- en Vroegschoolse Educatie) bezoeken. De definitieve plaatsing hangt af van de eventuele wachtlijst. Zij leren andere kinderen en volwassenen kennen, nieuw speelmateriaal ontdekken en worden in hun (taal-)ontwikkeling gestimuleerd.

SKZ heeft zes locaties voor VVE peuterspeelgroepen in Zwartewaterland. Op deze peuterspeelgroepen wordt gewerkt met de VVE-programma’s Piramide methode of met Doe mee met Bas. Door middel van het werken met deze educatieve programma’s helpen we kinderen zich voor te bereiden op de basisschool, zodat zij hier op 4-jarige leeftijd een goede start kunnen maken.

Van de zes locaties zijn er ook christelijke, dan wel reformatorische psz-en bij. De kern van de christelijke peuterspeelgroep is dat de vorming en begeleiding van de kinderen vanuit de christelijke waarden en normen gebeurt. Aan de christelijke feestdagen zal expliciet aandacht worden geschonken. U kunt per kern bekijken welke identiteit, dan wel neutraliteit deze psg-locatie heeft.

De VVE-peuterspeelgroepen zijn 40 weken per jaar geopend (niet in schoolvakanties). Aanmelding is mogelijk vanaf 1,5 jaar. Bij tijdige aanmelding worden de kinderen op leeftijd geplaatst.

Op donderdag 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland het nieuwe onderwijskansenbeleid ‘Gelijke kansen voor ieder kind’ vastgesteld. Doel van het onderwijskansenbeleid is dat ieder kind uit Zwartewaterland met gelijke kansen zijn of haar onderwijsloopbaan start en verder kan doorlopen. De gemeente wil ieder kind zoveel mogelijk bagage meegeven en extra ondersteuning bieden aan kinderen die een risico lopen op een achterstand of deze al hebben. De gemeente Zwartewaterland biedt in het onderwijskansenbeleid “Gelijke kansen voor ieder kind” een derde dagdeel op de peuterspeelgroep gratis aan alle ouders aan. Door de uitbreiding van het aantal uren kunnen kinderen optimaal profiteren van het VVE-programma en is er extra aandacht voor een goede overgang naar de basisschool. Ouders zijn vrij om van dit aanbod gebruik te maken. Wij gaan bij de planning er vanuit dat iedereen gebruik wil maken van het gratis 3e dagdeel. In dat geval zal de groepsstabiliteit gewaarborgd kunnen blijven en hebben alle kinderen  hetzelfde ritme.

Informatie over mogelijkheden & tarieven kunt u hieronder lezen of opvragen bij de administratie van het centraal bureau of het aanspreekpunt van betreffende peuterspeelgroep.De kosten van peuterspeelgroep zijn inkomensafhankelijk. In de tabel behorend bij het inschrijfformulier kunt u een inschatting maken van de kosten. Voor meer informatie adviseren wij u bij één van de gewenste locaties langs te gaan.