Registratienummers

Registratienummers Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Vanaf 2011 toetst de belastingdienst bij de beoordeling van het recht op kinderopvangtoeslag of de opvanglocatie waar uw kind wordt opgevangen geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang. De belastingdienst doet dit door na te gaan of het registratienummer dat bij SKZ wordt gehanteerd overeenkomt met het registratienummer in het Landelijk Register.

Kinderopvanglocaties worden alleen opgenomen in het Landelijk register als deze zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de GGD.

Meer informatie hierover vindt u op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Onderstaand treft u de registratienummers van onze locaties/opvangsoorten aan, die u aan de belastingdienst kunt opgeven.

Zwartsluis

 • KDV Hummeltjeshonk (groep de Banjers), Julianastraat 24D, 8064 CD Zwartsluis, LRK nummer: 322876291
 • PSG Hummeltjeshonk,  Julianastraat 2, 8064 CD Zwartsluis, LRK nummer: 216251333
 • BSO De Basisbengels, Julianastraat 2, 8064 CD Zwartsluis, LRK nummer: 758165304

Genemuiden

 • KDV De Kwaekerties, Stuivenbergstraat 13a, 8281 EJ Genemuiden, LRK nummer: 210772426
 • BSO De Kwaekerties, Stuivenbergstraat 13a, 8281 EJ Genemuiden, LRK nummer: 126461855
 • BSO Kamperzeedijk, Oostermaat 2a, 8281 RB Genemuiden, LRK nummer: 848673694
 • Protestants Christelijke peuterspeelgroep de Regenboog, Kerklaan 1, 8281 EE Genemuiden, LRK nummer: 791481980
 • Protestants Christelijke peuterspeelgroep Dikkertje Dap, Oostermaat 2a, 8281 RB Genemuiden, LRK nummer: 172672314
 • Reformatorische peuterspeelgroep Benjamin, Kerklaan 1 a, 8281 EE Genemuiden, LRK nummer: 207815525

 

Hasselt

 • KDV Pippeloentje, Prinsenstraat 22b, 8061 ZC Hasselt, LRK nummer: 182616150
 • BSO Het Hanzehonk, Prinsenstraat 22b, 8061 ZC Hasselt, LRK nummer: 102301505
 • Chr. BSO Kidshonk, Bagijnenkamp 19, 8061 AW Hasselt, LRK nummer: 147303394
 • Sport en Spel BSO, Burg. Malcorpslaan 5, 8061 AG Hasselt, LRK nummer:149456864
 • Peuterspeelgroep Poppejans, De Bagijnenkamp 19, 8061 AW Hasselt, LRK nummer: 709766920