Registratienummers

Registratienummers Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Vanaf 2011 toetst de belastingdienst bij de beoordeling van het recht op kinderopvangtoeslag of de opvanglocatie waar uw kind wordt opgevangen geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang. De belastingdienst doet dit door na te gaan of het registratienummer dat bij SKZ wordt gehanteerd overeenkomt met het registratienummer in het Landelijk Register.

Kinderopvanglocaties worden alleen opgenomen in het Landelijk register als deze zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de GGD.

Meer informatie hierover vindt u op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Onderstaand treft u de registratienummers van onze locaties/opvangsoorten aan, die u aan de belastingdienst kunt opgeven.

Zwartsluis
KDV/PSG Hummeltjeshonk, Purperreigerlaan 226, 8064 DC Zwartsluis, LRK nummer: 216551018

KDV/PSG Hummeltjeshonk locatie Aremberg, Julianastraat 2, 8064 CD Zwartsluis, LRK nummer: 216251333

BSO De Basisbengels, Julianastraat 2, 8064 CD Zwartsluis, LRK nummer: 758165304
BSO De Basisbende, Julianastraat 24d, 8064 CD Zwartsluis, LRK nummer: 503283137

Genemuiden
KDV De Kwaekerties, Stuivenbergstraat 13a, 8281 EJ Genemuiden, LRK nummer: 210772426
BSO De Kwaekerties, Stuivenbergstraat 13a, 8281 EJ Genemuiden, LRK nummer: 126461855
BSO Kamperzeedijk, Oostermaat 2a, 8281 RB Genemuiden, LRK nummer: 848673694

Protestants Christelijke peuterspeelgroep de Regenboog, Kerklaan 1, 8281 EE Genemuiden, LRK nummer: 791481980
Protestants Christelijke peuterspeelgroep Dikkertje Dap, Oostermaat 2a, 8281 RB Genemuiden, LRK nummer: 172672314
Reformatorische peuterspeelgroep Benjamin, Kerklaan 1 a, 8281 EE Genemuiden, LRK nummer: 207815525

Hasselt
KDV Pippeloentje, Prinsenstraat 22b, 8061 ZC Hasselt, LRK nummer: 182616150
BSO Het Hanzehonk, Prinsenstraat 22b, 8061 ZC Hasselt, LRK nummer: 102301505
Chr. BSO Kidshonk, Bagijnenkamp 19, 8061 AW Hasselt, LRK nummer: 147303394
Sport en Spel BSO, Burg. Malcorpslaan 5, 8061 AG Hasselt, LRK nummer:149456864
Peuterspeelgroep Poppejans, De Bagijnenkamp 19, 8061 AW Hasselt, LRK nummer: 709766920