Tarieven

Voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang) en peuterspeelgroep-opvang betaalt u een bruto bedrag per maand. Deze vormen van opvang vallen onder de Wet Kinderopvang. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan ontvangt u een gedeelte van de bruto kosten terug van de belastingdienst. Kinderopvang met kinderopvangtoeslag is voor de meeste ouders goed te betalen. 

 

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en hoeveel kinderen u hebt die naar de kinderopvang gaan. Hoe minder u verdient, hoe meer u terugkrijgt. Bekijk de tabel met de toeslagpercentages per inkomen.

Voorbeeldberekening voor opvang voor  2 kinderen 2 dagen per week.

U hebt een toetsingsinkomen van € 36.500. U werkt 20 uur per week en hebt twee kinderen die allebei 2 dagen per week ( = 91 uur per maand) naar de kinderopvang gaan. Het uurtarief van de kinderopvang voor een 52 weken contract  is € 8,02. Bij een inkomen van € 36.500 is het toeslagpercentage voor het eerste kind 88,9% en voor het tweede kind 94,6%. Voor de opvang van beide kinderen betaalt u in totaal € 120.42 per maand (zie onderstaande berekening).

 

Bruto kosten: 91 uur x €8,02 = € 729.82 x 2 kinderen = € 1459.64

Vergoeding kind 1: 88,9 % x € 729.82 = € 648.81
Vergoeding kind 2: 94,6% x € 729.82 = € 690.41

Kosten kind 1: € 729.82 – € 648.81 = € 81.01 (netto)
Kosten kind 2: € 729.82- € 690.41  = €  39.41 (netto)
Kosten totaal: € 81,01 + € 39,41 = € 120.42 (netto)

In onderstaande tabel staan nog een aantal voorbeeldberekeningen voor verschillende inkomens. Bij deze voorbeelden is ook uitgegaan van 91 uur kinderopvang per kind per maand en een uurtarief van € 8,02.

 

Voorbeeldberekening per inkomen

Toetsingsinkomen € 24.000 € 35.000 € 55.000 € 75.000 € 95.000
Kosten voor 2 kinderen € 1459,64 € 1459,64 € 1459,64 € 1459,64 € 1459,64
Toeslag voor 2 kinderen € 1401,- € 1345,- € 1272,- € 1137,- € 1016,-
Kosten totaal per maand € 58,64 € 114.64 €  187.64 € 322.64 € 443.64

 

Als u wilt weten wat de voorwaarden zijn, wat er wordt vergoed en hoe u de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen, klik hier voor meer informatie.

Bent u benieuwd naar uw persoonlijke kosten? U kunt een proefberekening maken. Op de website van de Belastingdienst staat een handige rekenhulp, waarmee u precies kunt berekenen op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht hebt: rekenhulp belastingdienst.

Tarievenlijsten

 

De tarieven zijn inclusief eten, drinken en eventueel luiers. SKZ berekent geen inschrijfkosten voor kinderopvang of buitenschoolse opvang.

De tarieven voor tussenschoolse opvang (TSO) kunt u aanvragen bij de school waarop uw kind zit. Hier kunt u uw zoon of dochter ook aanmelden. Inschrijfformulieren treft u aan onder kopje ‘formulieren‘. Verdere informatie onder kopje ‘opvangvormen‘.

Op de VVE-peuterspeelgroepen betaalt u een vast tarief per maand. Deze vorm van opvang valt ook onder de Wet Kinderopvang. De VVE-peuterspeelgroep wordt gesubsidieerd door het Rijk, via de wet Onderwijs en Achterstanden Beleid.