Tarieven

Voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang) en peuterspeelgroep-opvang betaalt u een bruto bedrag per maand. Deze vormen van opvang vallen onder de Wet Kinderopvang. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan ontvangt u een gedeelte van de bruto kosten terug van de belastingdienst.

uurtarief 2018, begeleidende brief

prijslijst kov 2018

prijslijst bso Zwartsluis 2018

prijslijst bso Hasselt 2018

prijslijst bso Genemuiden 2018

kinderopvangtoeslagtabel 2018

brief prijsverhoging 2018, Peuterspeelzaal

De tarieven zijn inclusief eten, drinken en eventueel luiers. SKZ berekent geen inschrijfkosten voor kinderopvang op buitenschoolse opvang.

De tarieven voor tussenschoolse opvang (TSO) kunt u aanvragen bij de school waarop uw kind zit. Hier kunt u uw zoon of dochter ook aanmelden. Inschrijfformulieren treft u aan onder kopje ‘formulieren’. Verdere informatie onder kopje ‘opvangvormen’.

Via de pagina Berekenen kinderopvangtoeslag  kunt u een proefberekening maken van uw persoonlijke netto kosten.

Op de VVE-peuterspeelgroepen betaalt u een vast tarief per maand. Deze vorm van opvang valt ook onder de Wet Kinderopvang. De VVE-peuterspeelgroep wordt gesubsidieerd door het Rijk, via de wet Onderwijs en Achterstanden Beleid.

 Registratienummers